Pell

Imatge

La nostra pell coneix

tactes del fred, reflexos d’una lluna

dibuixada als marges

d’un univers que ens vol caure al damunt.

La nit avui és densa

i ens commou un esgarip

que arriba per trencar

la pau que s’allotjava als nostres ulls.

 

No quedaran motius

que justifiquin

en res allò en que crèiem.