Neguit

Quina és, d’on surt, aquesta veu de glaç
que va esquerdant el temps que s’havia instal.lat
als nostres àmbits còmodes?
Potser serà en la por que podrem retenir
la incertesa d’un vent i un erm sense miratges.
Hem esperat en va l’arribada de l’aire
i encara es va fent tard per tant desfici asfíctic.